Archive | септември 2018

Спомените помежду ни

1

Прошепна тъжни думи
„Отивам си, догодина ще се върна“
Заръча ми да пазя спомените помежду ни
и ме остави тишината да прегърна.

111